...dat zij U kennen, de eeuwige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus, Uw Zoon (Joh 17,3)

Welkom

Op deze website vind je drie groepen eenvoudige overwegingen over God en het geloof, en een groep onderwerpen met een bijzonder karakter.

De redactie hoopt met deze teksten hen te stimuleren in hun geloofsbeleving die, ondanks de terugval van het kerkelijk leven, Jezus regelmatig opzoeken; die verlangen door het Heilig Brood één met Hem te worden en zijn overvloedige genadegaven te ontvangen.

Maar vooral willen de teksten hen aanspreken die van huis uit christen zijn, maar, door welke oorzaak ook, de zegen van het geloof niet meer inzien. Ze verliezen degene uit het oog die nota bene bij al hun doen en laten betrokken wil zijn: Christus. Zijn enige verlangen is weer samen verder te gaan. Je bent meer dan welkom.

Dat laatste geldt ook voor hen die geen vrede hebben met hun geestelijke leegte en zoeken naar de zin van hun leven.

Bob van de Graaf, redacteur
Illustraties: Middeleeuwse houtsneden over het leven van Jezus